อัตราค่าครู

1. เปลี่ยนชื่อใหม่ + ฤกษ์วันเปลี่ยน 2,400 บาท

 

2. ตั้งนามสกุลใหม่ + ฤกษ์วันเปลี่ยน 4,500 บาท

 

3. ตั้งชื่อลูก 2,400 บาท

 

4. ตั้งชื่อกิจการ + ออกแบบโลโก้ใหม่ + ขนาดป้ายกิจการ + สีเสริมดวง + ฤกษ์จดทะเบียน + ฤกษ์ติดตั้งป้ายกิจการ + ฤกษ์เปิดกิจการ  9,000 บาท

 

5. ออกแบบโลโก้ใหม่ + ขนาดป้ายกิจการ + ฤกษ์ติดตั้งป้ายกิจการ 3,600 บาท

 

6. ดูฤกษ์มงคลทุกประเภท 2,400 บาท

 

7. สีรถ + เลขทะเบียน + ฤกษ์ออกรถ + ฤกษ์วันจดทะเบียน 3,600 บาท

 

8. เบอร์โทรเสริมดวง SIM เบอร์ใหม่ + ฤกษ์วันเปิดเบอร์ 3,600 บาท

Visitors: 89,233