รถมงคล

 รถมงคล

แจ้ง รายละเอียด

ทาง Line id:

หรือ โทรสายตรง

0890099090
ชื่อ นามสกุล  
วัน เดือน ปี เวลา เกิด  
เพศ  

โอนค่าครู 3,600 บาท

ส่งรายละเอียด

ครบชุด ทาง

Line, Email

 

 

 

 

 

เพราะดวงเกิดของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน สี และ เลข ที่ถูกโฉลกจึงแตกต่างกัน

ดวงชะตาชีวิตของแต่ละบุคคล เมื่อนำ วัน/เดือน/ปี เกิด มาคำนวณกันแล้ว ดวงของแต่ละบุคคลจะได้ผลลัพธ์เป็นธาตุ ซึ่งแบ่งออกมาเป็น 5 ธาตุ 

แต่ละธาตุจะถอดรหัสเป็นตัวเลข ใช้เลขที่ถูกโฉลกกับธาตุประจำตัว หลีกหนีเลขที่ทำลายธาตุประจำตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิตารางธาตุ

 

 

เมื่อดูจากแผนภูมิตัวอย่างข้างบนนี้ จะเห็นว่าแต่ละธาตุก็จะถูกโฉลกกับตัวเลขประจำธาตุแตกต่างกันออกไป

สูตรการคำนวณนี้ มีชื่อว่า ปาจื้อ ในวิชาฮวงจุ้ย ที่อาจารย์สำเร็จวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงสุดมาจากปรมาจารย์ฮวงจุ้ยที่ฮ่องกง  

www.fengshuirich.com 

 

1 เลขทะเบียนรถที่ถูกโฉลก ใช้รถคันนี้แล้วโชคดี หลีกเลี่ยงเลขทะเบียนให้โทษกับดวง

2 สีที่ถูกโฉลก ใช้รถคันนี้แล้วโชคดี หลีกเลี่ยงสีให้โทษกับดวง

3 ฤกษ์มงคลวันออกรถ เลือกวันดี หลีกหนีวันร้าย

4 ฤกษ์มงคลวันจดทะเบียน เลือกวันดี หลีกหนีวันร้าย

 

ส่งเสริมให้ใช้รถคันนี้แล้วโชคดี ขับไปทำงานส่งผลให้ประกอบธุรกิจราบรื่น เจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตได้อย่างดี 

 

Visitors: 90,267