ตั้งชื่อลูก

"ตั้งชื่อลูก" ถูกโฉลกตั้งแต่แรกเกิด ถูกหลักโหราศาสตร์ เพื่อเสริมดวงเกิดโดยเฉพาะ เปรียบดังมีแผนที่นำทางชีวิตไปสู่ความสำเร็จดีเลิศ

 

ชื่อถูกหลักโหราศาสตร์ โดยการคำนวนดวงชะตาเป็นรายเฉพาะเจาะจง ตาม ลัคนาราศี ธาตุเรือนเกิด นักษัตร ฤกษ์กำเนิด เวลาตกฟาก และนำตัวอักษรมาเรียงร้อยเป็น "ชื่อ" ที่แสนไพเราะ เขียนง่าย อ่านออกเสียงง่าย  (โดยหลักการตั้งชื่อนี้จะไม่เหมือนกับหนังสือตามร้านหนังสือ หรือ ตามท้องตลาดเว็บไซด์ทั่วๆไป)

 

→ส่งผลทำให้บุตรของท่าน เลี้ยงง่าย แข็งแรง ร่าเริง 

→เปี่ยมด้วยความสามารถ  เป็นคนที่มีจินตนาการสร้างสรรค์ ที่สามารถทำให้เป็นความจริงขึ้นได้ มีพลังเชื่อมั่นในตัวเอง 

→มีพลังทำให้กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ มีนิสัยกระตือรือร้น ตื่นตัว กระฉับกระเฉง

→มีความคิดริเริ่ม  มีอุปนิสัยควบคุมตัวเองได้ ทำให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง 

→ส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะ มีกิริยามารยาทดี มีความคิดถูกต้อง วางแผนชีวิตอย่างมีระบบ 

→มีความพากเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่น มีพลังตั้งใจ กระปรี้กระเปร่า 

→ทำให้ความจำดี มีสติปัญญา ล้ำเลิศ  มีคุณธรรม จริยธรรม 

→มีความรัก มิตรภาพที่ดีงาม มีอารมณ์สุนทรี ในจิตใจที่ดีงาม เปี่ยมด้วยความสุข 

→และสิ่งสำคัญ ตั้งชื่อลูกที่ถูกโฉลก จะส่งผลให้พ่อแม่ ฐานะการเงินดี ร่ำรวยขึ้นอีกด้วย  

 

 

ตั้งชื่อลูก

ถูกหลักโหราศาสตร์ 

ขั้นตอนง่ายๆ
แจ้งรายละเอียด

แจ้งทาง Line id:

หรือ โทรสายตรง

0890099090

ชื่อ นามสกุล ปัจจุบัน (ถ้ามี)

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด

บุตร
เพศ บุตร
นามสกุลที่ต้องการร่วมใช้ บุตร

ชื่อ นามสกุล

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด

มารดา

ชื่อ นามสกุล

วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด

บิดา

โอนค่าครู 2,400 บาท

แจ้งรับเอกสารชื่อใหม่

LINE,EMAIL

ที่อยู่,เบอร์ติดต่อกลับ

 

 

 

 

Visitors: 89,234